Stensätter ca 1990

Stensätter är en gammal gård. En arealsmätning från 1692 finns bevarad med nästan samma gränser som fanns fram till 2010. Gården är upptagen som 1/4 mantal skattesats, men har ett 1/2 mantal i Östkindshäradsallmänning vilket indikerar att gårdens skattesats någon gång har blivit sänkt (förmedlat).

7:e oktober 1819 köper Per Olofsson och dennes hustru Anna Maria Nilsdotterett fjärdedels förmedlat mantal frälsehemmanet Stensätter av Fabrikör H.A Pasch och dennes hustru Charlotta Lagerström.

Enligt ett lagaskiftesprotokoll från 1893 ägdes gården av en Anders Petter Pettersson. Pettersson dör 1904 och 1906 säljs gården till Johan Alfred Edlund med hustru Augusta. Enligt Gods & Gårdar 1940 var arealen 19 ha därav 11 ha åker. På gården fanns då 2 hästar, 6 kor, 2 ungdjur, 2 svin och 20 höns. Arrendator var vid den här tiden Carl Johan Jansson med hustru Anna Maria.

Efter Edlunds död 1943 köper Harald Sigfrid Hägg gården, med inteckning att Augusta Edlund (..som är hans moster) ska få bo kvar livet ut med en årlig hyra om 100kr, rätt att sätta 50 kg potatis per år och köpa 2 liter mjök per dag till ett pris av 2 öre liter. Hägg har tidigare tjänat som dräng på Stensätter under åren innan 1935.

1976 köper sonen Ralf Hägg gården.

2010 sålde Ralf och Birgitta Hägg Stensätter till Fredrik och Eleonor Roos som är nuvarande ägare.

Efter fam. Roos tillträde har en del förändrats. 2011 såldes en oskiftad åker om ca 3,5 ha av till Högstad Gård och en gränsjustering Stensätter/Hylinge lade ihop två delade åkrar till en, samt tillförde 0,5 ha till Stensätter. 2013 köpte fam. Roos ca 20 ha åker och skog av granngården Hylinge som nästan fördubblade arealen i ett slag.

I dag består Stensätter av drygt 18 ha åker, 6,5 ha bete och ca 15 ha skog.


Karta från 1800:talet [Visa stor bild]

Arealmätning 1692 [Visa stor bild]

<< Tillbaka