Familjen Roos består av Fredrik & Eleonor samt barnen Alfred, Cornelia, Lovisa och Elin.

      

Huvudverksamheten på gården är nöt och fåruppfödning. Förnärvarande har vi 26 tackor och 2 avelsbaggar som producerar ca 50 lamm per år. Lammen säljs som lammlåda till privatpersoner eller går till slakt hos KLS-Ugglarps. Vi säljer även lammskinn till privatpersoner. Vi säljer nötlådor av ungdjur eller mellankalv med slaktperioder ca en gång per kvartal. Vi odlar allt grovfoder på gården och köper in kraftfoder från närliggande gårdar. Ca 6 hektar av vår betesmark har så kallade "särskilda värden" och brukas efter en skötselplan utformad Länstyrelsen Östergötland.

<< Tillbaka