Stensätters Lammlådor

Lammlåda är ett helt styckat lamm med dom olika delarna märkta och vakumpaketerade. Hela processen sker vid det lokala KRAV certifierade slakteriet Vikbolands Struts på Vånga Gård. Lammen färdas endast 12 km från gård till slakteri.

Lammen kan beställas olika stycknings varianter - Traditionell-, Grill- eller Färsstyckning.


Traditionell styckning

Grillstyckning

 
Färsstyckning

Reklamblad lammlåda 2021

Har du några frågor? Kontakta Fredrik för mer information.

<< Tillbaka